POWER QUERY - Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu chuẩn trong Excel được xem là dạng dữ liệu có cấu trúc từng dòng với mỗi trường thông tin là mỗi cột (tương tự như SQL). Dữ liệu chuẩn thuận lợi cho việc phân tích, như là Pivot table trong Excel, và các phần mềm phân tích hầu như dùng dạng dữ liệu chuẩn này.

Vì vậy chuẩn hóa dữ liệu là khâu quan trọng cần làm trước tiên trong việc phân tích dữ liệu. Bài tập này đưa ra hai ví dụ về chuẩn hóa dữ liệu bằng POWER QUERY.

Ví dụ 1

Data nguồn

Dữ liệu mong muốn

POWER QUERY 1

Ví dụ 2

Data nguồn

Dữ liệu mong muốn

POWER QUERY 2

Các bạn tải file .xlsx đã làm sẵn để thực hành và tham khảo Download

Post a Comment

Previous Post Next Post