Hàm ROUND khi nào nên dùng

ROUND là hàm thông dụng mà hầu như ai dùng Excel cũng biết. Hàm ROUND dùng để làm tròn số. Tuy nhiên khi nào chúng ta cần dùng hàm ROUND thì một số bạn chưa hiểu rõ, một số bạn giật mình khi các con số sau khi tính toán (có dùng hàm ROUND) thì bị sai lệch so với số ban đầu. Thật sự thì ...

Khi nào cần LÀM TRÒN SỐ thì dùng hàm ROUND ;), còn khi nào cần HIỂN THỊ SỐ THẬP PHÂN THEO ĐỊNH DẠNG TRÒN thì dùng chức năng ĐỊNH DẠNG

Để rõ hơn bạn xem minh họa sau, ví dụ hóa đơn tính tiền liệt kê chi phí cho từng món hàng thì các bạn không nên làm tròn, vì đây là con số chi tiết để cộng ra tổng, nên dùng định dạng để trình bày cho đẹp. Còn tổng hóa đơn thì nên làm tròn vì bạn thu tiền khách là số tiền tròn, để cuối kỳ thống kê không bị lẻ phần thập phân.


Hình trên, cột THÀNH TIỀN (E) mình đã tính theo cách thông thường như hướng dẫn trên, còn cột GHI CHÚ (F) mình dùng ROUND tất cả các dòng, bạn có thể thấy bị lệch 1 đồng, đúng là làm tròn thì bị lệch là chuyện đương nhiên :). Hiển thị công thức chi tiết trong hình dưới nhé.

Mình đính kèm clip hướng dẫn cách định dạng số

Post a Comment

Previous Post Next Post