Học POWER QUERY

Power Query là công cụ xử lý dữ liệu mạnh mẽ trong Excel, nó tương tự như Query trong Power BI. Power Query giúp bạn làm được gì?

  • Connect: Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, từ file trên đĩa cứng hỗ trợ nhiều định dạng, dữ liệu online (trang web, các data server), hay dữ liệu trong chính bảng tính đó.
  • Transform: Chuẩn hóa dữ liệu theo ý muốn của bạn.
  • Combine: Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu với nhau thành một data thống nhất.
  • Load: Biểu diễn dữ liệu thành một bảng lớn hay bảng tổng hợp, hay biểu đồ trực quan.

Power Query cơ bản

Chức năng Power Query

Làm quen với giao diện

Thêm nguồn dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xóa/ lọc dữ liệu

Thêm cột

Hàm IF, AND, OR

Pivot/ Unpivot

Biểu diễn dữ liệu


Post a Comment

Previous Post Next Post