Privacy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Xtea cam kết tôn trọng thông tin khách hàng bằng các chính sách bảo mật sau:

  1. Xtea thu thập thông tin của khách hàng gồm email và facebook để tạo tài khoản sử dụng liên quan tới việc cung cấp và thanh toán dịch vụ.
  2. Khi hỗ trợ trực tiếp qua Zoom Remote Control Xtea không ghi hình hoặc chụp ảnh màn hình nếu chưa được khách hàng cho phép, không điều khiển máy tính của khách hàng ngoài mục đích hướng dẫn và xử lý vấn đề.
  3. Các dữ liệu trên file của khách hàng cần xử lý được bảo mật tuyệt đối.
  4. Sau khi khách hàng xác nhận hoàn thành dịch vụ sửa lỗi chính tả, tài liệu của khách hàng sẽ được xóa bỏ; không lưu trữ, chia sẻ tài liệu liệu của khách hàng dưới bất kì hình thức nào.

Xtea chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin và dữ liệu khách hàng cung cấp, không sử dụng ngoài các mục đích đã nêu trong các chính sách trên.

Trân trọng cảm ơn!

Post a Comment