Quản lý phòng trọ/ nhà nghỉ/ khách sạn với backend Google Sheet

GCRM - Motel manager

Hệ thống quản lý phòng trọ/ nhà nghỉ/ khách sạn với backend Google Sheet

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và xử lý trên GOOGLE SHEETS với Google App Script.


Make by [Xtea] from Xtea.vn , template from github ndthanh.

1 Comments

Previous Post Next Post