Tắt liên kết của ảnh chèn vào bài viết Blogger

Mặc định khi bạn chèn ảnh vào bài viết trên Blogger sẽ chèn kèm link tới chính hình ảnh đó, nên khi đọc lỡ bấm vào link rất khó chịu. Vì vậy Xtea tìm cách tắt nó đi.

Ngoài ra thì mình nghe nói các link dofollow này ảnh hưởng tới SEO 😊

Có 3 cách:

  1. Xóa thẻ link trong cửa sổ chỉnh sửa HTML.
  2. Tắt link bằng cách chỉnh sửa thuộc tính của thẻ chứa link.
  3. Dùng javascript để khi click vào ảnh thì bật lên galary mà không chuyển trang.

Xtea chọn cách chỉnh sửa thuộc tính của thẻ chứa link. Chèn đoạn mã CSS sau trước dòng ]]></b:skin>

/* @@ xoa lien ket anh */
.separator a {
pointer-events: none;
cursor: default;
}

.tr-caption-container a {
pointer-events: none;
cursor: default;
}

Post a Comment

Previous Post Next Post