Tra cứu theo nhiều điều kiện

Tra cứu theo nhiều điều kiện là bài toán hay gặp trong Excel. Trong ví dụ bên dưới, mình cần trả về mã xã/ phường. Vì có thể tên xã trùng nhau hoặc xã huyện trùng nhau nên bạn cần xét cả 3 điều kiện là tên tỉnh thành, tên quận huyện và tên xã phường.

Có nhiều cách để được kết quả mong muốn. Hàm DGET là một cách, bạn có thể xem tại đây https://www.facebook.com/Xtea.vn/posts/304668481506293. Sau đây Xtea hướng dẫn bạn một vài cách.

VLOOKUP với cột phụ

  • Tạo cột phụ, nối chuỗi tỉnh huyện xã lại với nhau

  • Tra cứu bằng hàm VLOOKUP

Công thức mảng với hàm MATCH - INDEX

Thay vì tạo cột phụ thì mình nối chuỗi bằng công thức mảng (kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter nhé)

Sử dụng hàm SUMIFS hoặc MAXIFS/MINIFS

Nếu dữ liệu đảm bảo tính duy nhất và cột cần tra cứu có định dạng số thì bạn có thể dùng hàm SUMIFS hoặc MAXIFS/MINIFS (cái này thì bạn không cần phải đảm bảo duy nhất).

=SUMIFS(Table1[Mã Xã/ Phường],Table1[Tên Tỉnh/Thành phố],[@[Tên Tỉnh/Thành phố]], Table1[Tên Quận/Huyện],[@[Tên Quận/Huyện]], Table1[Tên Xã/Phường],[@[Tên Xã/Phường]])

Link bài tập: http://excel.xtea.vn/#gid=1772951462

Post a Comment

Previous Post Next Post