Ứng dụng hàm SUMPRODUCT tính lương theo sản phẩm

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

Là một hàm rất hay, có chức năng tính toán với các mảng, mặc định là phép nhân, nhưng cũng có nhiều cách kết hợp với các phép toán khác (cộng, trừ, nhân, chia, so sánh).

Một ví dụ điển hình áp dụng hàm SUMPRODUCT tính điểm trung bình của học sinh theo hệ số của từng môn. Các bạn có thể xem tại đây https://www.facebook.com/Xtea.vn/videos/191829792564735.

Tính lương theo sản phẩm

Đây là một bài toán phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất tính lương theo sản phẩm. Áp dụng hàm SUMPRODUCT với mẹo nhỏ là lệch cột 2 mảng sẽ cho kết quả như mong muốn với dòng công thức ngắn gọn.

File mẫu

Bạn có thể áp dụng hàm SUMIF, SUMIFS với cách tương tự như trên

Post a Comment

Previous Post Next Post