Bài giảng Excel cấp độ 2

Các bài giảng này là phần tiếp theo của chuyên mục Excel cấp độ 1,  bao gồm hầu hết các kỹ năng thông dụng để áp dụng trong công việc một cách hiệu quả nhất. 

"Các kiến thức được trình bày trong khóa Excel cấp độ 2 nhằm giúp học viên nâng cao tốc độ làm việc từ cách khai thác các hàm đến việc bố trí dữ liệu sao cho ra báo cáo nhanh nhất có thể. Video sử dụng Excel 2019 làm giao diện tương tác nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được với Excel 2016, Excel 2013 hay thậm chí Excel 2010. Những phiên bản thấp hơn một số tính năng có thể bị hạn chế do chưa có hoặc chức năng phiên bản thấp dừng ở mức sơ khởi." - Officelab

Bạn bấm vào biểu tượng bên góc trên phải của khung phát video để xem danh sách bài học. Trong quá trình học nếu có thắc mắc gì bạn đừng ngại để lại comment nhé.

File thực hành

 1. Hướng dẫn học lớp Chuyên gia Excel Phần 2
 2. 1.1.1. Đặt tên cho ô
 3. 1.1.2. Quản lý phiên bản tài liệu
 4. 1.1.2.E01. Làm gì khi quên lưu file
 5. 1.2.1. Nhóm hàm Tài chính và hàm PMT
 6. 1.2.2. Kết hợp các hàm LEFT, LEN trong nhóm hàm Text
 7. 1.2.2.E01. Kết hợp hàm REPT LEFT LEN trong nhóm hàm Text
 8. 1.2.3. Hàm NOW, TODAY trong nhóm hàm Date & Time
 9. 2.1. Sử dụng hàm IF hay VLOOKUP
 10. 2.2. Cách phối hợp hàm IF, AND trong nhóm hàm Logical
 11. 2.3. Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong nhóm hàm Lookup & Reference
 12. 2.4. Định dạng có điều kiện (Conditional Formatting)
 13. 3.1. Tổ chức dữ liệu với Table
 14. 3.1.E01. Tạo bảng với Quick Analysis
 15. 3.2. Điều chỉnh Table
 16. 3.3.1. Sắp xếp dữ liệu với Sort
 17. 3.3.2. Lọc dữ liệu (Filter)
 18. 3.3.3. Lọc nâng cao (Advanced Filter)
 19. 3.4.1. Chức năng Subtotal
 20. 3.4.2. Hàm SUBTOTAL và Total Row trong Table
 21. 3.4.3. Nhóm hàm Database
 22. 4.1. Tạo biểu đồ trong Excel
 23. 4.1.E01. Tạo biểu đồ với Quick Analysis
 24. 4.2.1. Chú ý khi lập biểu đồ
 25. 4.2.2. Đổi kiểu và phong cách biểu đồ
 26. 4.2.3. Điều chỉnh bố cục (Layout) của biểu đồ
 27. 4.2.4. Di chuyển biểu đồ
 28. 4.2.5. Lọc hiển thị trên biểu đồ
 29. 4.2.6. Điều chỉnh đối tượng trên biểu đồ
 30. 4.2.6.E01. Đổi đơn vị trên trục và nhãn của biểu đồ
 31. 4.3. Tạo đường xu hướng cho biểu đồ
 32. 4.4.1. Điều chỉnh vùng số liệu của biểu đồ
 33. 4.4.2. Vẽ biểu đồ kết hợp
 34. 5.1.1. PivotTable và cấu trúc dữ liệu cho PivotTable
 35. 5.1.2. Tạo và điều chỉnh PivotTable
 36. 5.2. Sử dụng Slicer và Timeline
 37. 5.3. Sử dụng PivotChart
 38. 6.1. Chèn và chỉnh sửa đối tượng đồ họa
 39. 6.2. Phân lớp và nhóm đối tượng đồ họa
 40. 6.3. Chèn và chỉnh sửa SmartArt
 41. 7.1.1. Sử dụng Comment
 42. 7.1.2. Sử dụng Hyperlink
 43. 7.1.3. Đặt hình nền cho sổ tính với Background
 44. 7.2. Điều chỉnh và lưu Theme
 45. 7.3. Tạo và sử dụng tệp mẫu (Template)
 46. 7.4.1. Đặt mật khẩu
 47. 7.4.2. Bảo vệ bảng tính với Protect Sheet
 48. 7.4.3. Bảo vệ cấu trúc sổ tính với Protect Workbook
 49. 7.4.4. Sử dụng Mark As Final

Post a Comment

Previous Post Next Post